Pytanie
Spółka z o.o. zleca podwykonawcy wykonanie gotowego produktu. Z reguły spółka nie ponosi żadnych kosztów dotyczących wytworzenia tego produktu, wszystkie materiały kupuje podwykonawca. Jednak ostatnio zaszła potrzeba aby spółka zakupiła specjalistyczny materiał do wykonania produktu, który przekazany został podwykonawcy i użyty w procesie produkcji. Spółka dokonany zakup materiału odpisała bezpośrednio w koszty jako zużycie materiałów i energii zakładając, że materiały te zostały zużyte w miesiącu zakupu.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?
Jakie powinny być zapisy księgowe w tym przypadku?
Czy do przekazania materiałów podwykonawcy powinny być wygenerowane jakieś dokumenty czy wystarczy tylko zapis w umowie / zleceniu na prace podwykonawcy?
Spółka ewidencjonuje koszty tylko w zespole 4, nie stosuje też konta rozliczenie zakupu.