Pytanie
Jak zaksięgować potrącenie kodeksowe z tytułu rozliczeń wzajemnych między spółką a dłużnikiem?
Dłużnik jest winien spółce 85.000 zł należności głównej za wykonane roboty budowlane, 20.000 zł tytułem odsetek za zwłokę oraz 8000 zł kosztów postępowania potwierdzonych wyrokiem sądowym. W wyniku podpisanej ugody dłużnik oddaje swoje mieszkanie o wartości 245.000 zł, z czego spółka ma spłacić w banku kredyt dłużnika - wartość 150.000 zł, zapłacić podatek PCC 4900 zł, koszty notariusza 2000 zł oraz zapłacić dłużnikowi 15.000 zł za mieszkanie. Mieszkanie w spółce będzie inwestycją. Po remoncie zostanie przeznaczone do sprzedaży za przewidywaną kwotę 280.000 zł.
W jaki sposób zaksięgować przedstawione zdarzenia gospodarcze?