Pytanie
Jak obliczyć niealimentacyjne zajęcie komornicze i ustalić kwotę wolną od potrąceń, gdy razem z wynagrodzeniem zasadniczym jest wypłacany ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
Pracownik z końcem maja ma rozwiązanie umowy o pracę. W maju przebywał przez część miesiąca na zwolnieniu lekarskim, za które należy mu się wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, pozostałą część miesiąca był na urlopie wypoczynkowym. Z końcem maja będzie wypłacone wynagrodzenie oraz naliczony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Czy należy odrębnie ustalić kwotę wolną od potrąceń dla wynagrodzenia za pracę i odrębnie dla ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, czy oba składniki należy zsumować i od łącznej kwoty wypłaty odjąć kwotę wolną od potrąceń?