Pytanie
Rolnik ubezpieczony w KRUS prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.
Czy przy ustalaniu kwoty należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5a ust. 1 pkt 5 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników), w przypadku, gdy rozlicza się wspólnie z małżonkiem nie osiągającym dochodów z działalności gospodarczej, dokonuje pomniejszenia podatku o składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz korzysta z odliczeń od podatku (np. ulga na dzieci)?
Czy jest to wyłącznie kwota dochodu wykazanego w zeznaniu "wirtualnie", przeliczona według obowiązującej podatnika skali podatkowej, bez uwzględnienia wspólnego rozliczenia z małżonkiem?
Czy jest to kwota podatku po uwzględnieniu wspólnego rozliczenia z małżonkiem przypadająca proporcjonalnie na dochód z działalności, czy jest to kwota j.w. po dokonaniu pomniejszeń o składki na ubezpieczenie zdrowotne i odliczeń od podatku (np. ulga na dzieci), czy może jeszcze jakaś inna konstrukcja prawno-matematyczna?