Pytanie
Czy można wszelkie wydatki związane z używaniem samochodu zakupionego na firmę (amortyzacja, odsetki od kredytu, paliwo itp.) uznać za koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę, jeśli mąż zostanie wpisany po roku od zakupu w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel samochodu ze względu na zniżki w ubezpieczeniu, jakie posiada mąż?
Małżonkowie mają wspólność majątkową, a mąż nie prowadzi działalności gospodarczej.