Pytanie
Jesteśmy firmą wodociągową posiadającą w strukturach dział inwestycyjny, który zajmuje się budową sieci wodno-kanalizacyjnych na własne potrzeby, będące po ukończeniu budowy własnymi środkami trwałymi. Pracownicy działu zatrudnieni są na umowę na czas nieokreślony. W miesiącach sprzyjających budowie bezpośrednie koszty wynagrodzeń oraz uzasadniona część kosztów pośrednich są składnikiem wartości budowanej sieci. Jednak okres zimy z dużym mrozem i śniegiem uniemożliwia budowę. Częściowo pracownicy korzystają z urlopów w tym czasie, ale jest taki okres, kiedy nie są wykorzystani w firmie.
Jak ujmować koszty wynagrodzeń tych pracowników w takim okresie?
Czy ujmować je w ciężar kosztów ogólnozakładowych czy w pozostałe koszty operacyjne firmy?