Pytanie
Czy polisa ubezpieczeniowa zawarta w dniu 31 grudnia 2012 r. przed otwarciem działalności gospodarczej, na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., a dotycząca OC, od ognia i kradzieży, dotycząca działalności gospodarczej otwartej od 1 stycznia 2013 r. (prowadzona jest PKPiR, metodą kasową), ale płatna w dwóch ratach: jedna w momencie zawarcia polisy, a druga w czerwcu 2013 r., może być kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości polisy w dniu jej zawarcia, czy tylko ta jedna rata, a druga dopiero po zapłaceniu w czerwcu 2013 r.?
Proszę o podanie dokładanej odpowiedzi, w jaki sposób dokonać księgowania takiej polisy.