Pytanie
Jak ująć w ewidencji środków trwałych środki trwałe, w stosunku do których pierwotnie nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT?
Rolnik, podatnik VAT nabył środki trwałe przed rejestracją do VAT. Aktualnie ma prawo do korekty nieodliczonego VAT w kolejnych latach podatkowych, poczynając od 2014 r. W jednym przypadku będzie to 3/5 VAT - środek zakupiony w 2011 r., w drugim całość środek trwały zakupiony w bieżącym roku o wartości powyżej 15.000 zł, ale przed rejestracją do VAT.
Czy w tej sytuacji należy go wprowadzić do ewidencji środków trwałych w wartości początkowej z uwzględnieniem korekty podatku naliczonego VAT?
Ewidencja środków trwałych nie była do tej pory prowadzona (nie była wymagana) jednak z uwagi na rozliczenia VAT i ARiMR, a także w projektowanych zmianach - opodatkowania rolników podatkiem dochodowym jej prowadzenie na bieżąco jest wskazane.