Pytanie
Spółka wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy i od każdej raty leasingowej odlicza 60% VAT. W księgach handlowych umowa leasingu traktowana jest jako leasing finansowy, samochód przyjęty jest do ewidencji środków trwałych, a wartość tego środka trwałego została powiększona o kwotę VAT niepodlegającą odliczeniu od sumy rat leasingowych. Kwoty netto z każdej faktury za raty leasingu księgowane są na spłatę kapitału oraz odsetki. Kwota netto z faktury za wykup pojazdu księgowana jest w całości na spłatę kapitału.
Czy VAT od tej kwoty wykupu podlega odliczeniu w wysokości 60%, czy też może powinien być sumowany z VAT od rat leasingu i łącznie od tej kwoty liczony limit 60%?