Pytanie
Jak rozliczyć wyjazd pracownika na szkolenie?
Pracownik bura rachunkowego odbył szkolenie dotyczące zmian w podatkach na 2014 r. na polecenie pracodawcy. Pracodawca opłacił szkolenie na podstawie wystawionej faktury. W ramach szkolenia pracownik miał zapewniony pobyt w hotelu wraz z wyżywieniem. Pracownik dodatkowo poniósł wydatki na przejazd autostradami oraz wydatek za parkowanie samochodu. Wydatki te zostały udokumentowane odpowiednio dokumentami opłat za autostrady oraz fakturą za parking wystawioną na pracodawcę. Pracownik dojechał na szkolenie własnym samochodem osobowym. Pracodawca zwróci pracownikowi wydatki za autostrady i za opłaconą przez pracownika fakturę za parking oraz koszt dojazdu (kilometrówkę).
Czy jest możliwy zwrot poniesionych przez pracownika wydatków i czy będą one stanowić koszt podatkowy pracodawcy?
Na podstawie jakiego dokumentu rozliczyć taki wyjazd?
Czy potrzebna do rozliczenia jest umowa między pracownikiem a pracodawcą o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, gdzie będą wyszczególnione wydatki, które pracodawca zwraca za szkolenie pracownika?
Jeżeli jest potrzebna umowa, to co powinna ona zawierać?
Czy można ewentualnie sporządzić skierowanie na szkolenie, w którym będą ujęte wydatki, które pracodawca zwróci pracownikowi?
Jakie rozwiązanie byłoby najlepsze z punktu widzenia ewentualnie przyszłej kontroli podatkowej?
Czy zwrot pracownikowi ww. wydatków będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania?