Pytanie
Proszę o ocenę, czy miało miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
Spółka (polski podatnik VAT-UE) kupił używany środek trwały (samolot z 1979 r.) od podatnika VAT-UE z Wielkiej Brytanii. Na fakturze potwierdzającej zakup podatnik z Wielkiej Brytanii nie posłużył się numerem VAT UE (mimo że jest podatnikiem zarejestrowanym - weryfikacja VIES to potwierdziła) wskazując na tej fakturze stawkę VAT 0%.
Czy ten zakup należy zakwalifikować do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
Jeśli tak, to z jaką stawką VAT opodatkować to WNT?
Niestety z dokumentów nie wynika aby u sprzedającego opodatkowanie było w systemie VAT marża. Posiadamy tylko wiedzę, że podatnik z UE traktuje ten towar jako używany i być może z punktu widzenia przepisów podatkowych tam obowiązujących taka sprzedaż jest zwolniona z VAT.