Pytanie
Firma świadczy usługi polegające na nauczaniu języków obcych. Chce poszerzyć swoją ofertę i zamierza sprzedawać obozy językowe. Klient, który zdecyduje się na zakup obozu językowego, miałby zawrzeć umowę i otrzymać fakturę za zorganizowanie takiego obozu. Firma prowadząca naukę języków obcych musi kupić na potrzeby organizacji obozu usługi, których nie jest w stanie świadczyć, mianowicie usługę transportową, hotel, wyżywienie, ewentualne inne usługi. Sama będzie świadczyć usługę nauczania języków.
W jaki sposób należy prawidłowo opodatkować sprzedaż takiego obozu językowego?
Czy firma ma prawo do odliczenia VAT naliczonego?
W jakim zakresie?
Czy można udokumentować sprzedaż obozu językowego fakturą VAT marża?
W przypadku opodatkowania w systemie marży, jak należy przypisywać marżę do poszczególnych składników sprzedawanego obozu?
Na przykład, zakup usługi hotelowej z dowozem uczestników i wyżywieniem - 123 zł, koszt nauczania języka 10 zł, marża 100 zł.
Jak należy rozliczać analogiczną transakcję w przypadku organizacji obozu zagranicą?