Pytanie
X sp. z o.o. kupiła w 2008 r. grunt, na którym znajdował się jeden budynek wymagający generalnego remontu. Firma sprzedająca grunt w 2008 r. dokonała sprzedaży gruntu ze stawką VAT ZW powołując się na zwolnienie z VAT dla dostawy towarów używanych (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT według stanu w 2008 r.). Spółka X w latach 2008-2013 na części gruntu wybudowała budynki mieszkalne, które następnie sprzedawała wraz z udziałem w gruncie. W 2014 r. spółka postanowiła sprzedać pozostałą część gruntu, na której nic nie wybudowała. Poniosła nakłady na niezabudowaną część gruntu w postaci usług projektowych i architektonicznych. Pozostały grunt, który spółka chce sprzedać jest sklasyfikowany w Rejestrze Gruntów jako grunt o symbolu Bp - tereny przeznaczone pod zabudowę.
Czy spółka ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży tego gruntu?
Jeżeli tak, to na podstawie?