Pytanie
Spółka z o.o. zajmująca się pośrednictwem finansowym podpisała z bankiem umowę. Za znalezienie klientów dla banku otrzymuje prowizję. Według specyfikacji produkt został uruchomiony w lipcu 2012 r., data pobrania prowizji przez bank od kontrahenta to sierpień 2012 r., natomiast data podpisania i przedłożenia specyfikacji przez bank dla naszej firmy to 24 września 2012 r. Z tą data wystawiliśmy dla banku fakturę na kwotę prowizji. W treści faktury wpisaliśmy "Wynagrodzenie za usługi świadczone na podstawie umowy współpracy".
Czy takie postępowanie jest zgodne z przepisami? Bank nie przedkłada specyfikacji w miesiącu uruchomienia produktu, wobec czego my nie znamy kwoty prowizji jaką dostaniemy i nie możemy we wcześniejszym okresie wystawić faktury. Faktura jest wystawiana ze stawką "zw".