Pytanie
Świadczymy w kraju usługi naprawy sprzętu elektronicznego w ramach gwarancji. Z tego tytułu obciążamy zlecającego fakturą VAT opodatkowując ją według krajowej stawki VAT 22%. Na potrzeby tych napraw otrzymujemy za darmo (najczęściej drogą pocztową) części zamienne z Tajlandii, za które otrzymujemy fakturę z zerową wartością.
Czy w tej sytuacji powinniśmy traktować nieodpłatnie otrzymany towar w ramach wywiązania się producenta z gwarancji jako import towarów i dokonywać z tego tytułu zgłoszenia celnego? Jeżeli tak, to w jaki sposób i od jakiej wartości naliczyć VAT?