Pytanie
W maju br. wystawiliśmy fakturę sprzedaży na błędnego kontrahenta. VAT należny od tej sprzedaży został rozliczony w deklaracji VAT za maj br.
Aby skorygować swój błąd wystawiliśmy w lipcu br. fakturę sprzedaży dla rzeczywistego nabywcy (z datą sprzedaży majową) oraz fakturę korygującą całą na minus dla błędnego nabywcy. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej wpłynęło do nas również w lipcu br.
Czy możemy ująć obie faktury w deklaracji VAT za lipiec br.?
A może powinniśmy tę fakturę wystawioną na rzeczywistego i prawidłowego nabywcę ująć w deklaracji VAT za maj poprzez jej korektę i dopłatę VAT, a fakturę korygującą do deklaracji VAT za lipiec br?
Czy może nie ujmować ich w żadnej z deklaracji VAT, skoro korekta dotyczy tylko danych nabywcy?