Pytanie
Spółka otrzymała od firmy ubezpieczeniowej dotację w ramach tzw. funduszu prewencyjnego na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Przyznana kwota z funduszu prewencyjnego pokrywa zakup w wartości brutto, tj. wartość netto z VAT. Zakup musiał nastąpić po decyzji o przyznaniu dotacji. Otrzymaną dotację w czerwcu ujęliśmy na koncie księgowym 840 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". W sierpniu otrzymaliśmy fakturę VAT za dostarczony sprzęt. Za wyjątkiem szafki na hydrant pozostały sprzęt będzie zaliczony do środków trwałych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 i art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji pokrytej dotacją nie będziemy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, a dotacji równej wysokości amortyzacji do przychodów podatkowych (konto 760 "pozostałe przychody operacyjne"). Problem dotyczy VAT naliczonego pokrytego dotacją. Zamierzamy odliczyć naliczony na fakturze VAT, ale o jego równowartość zwiększyć podstawę opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych.
Czy to właściwe ujęcie zakupu sfinansowanego w całości dotacją?
Podobnie zamierzamy uczynić w przypadku szafki na hydrant, którą zaliczyliśmy do materiałów ze względów na niską wartość.