Pytanie
Wystawiliśmy fakturę VAT w walucie dla klienta krajowego. Klient zapłacił część faktury, natomiast resztę oddaliśmy do sądu z powodu braku płatności. Sąd zasądził zapłatę w zł (przeliczył równowartość waluty wg kursu z dnia faktury).
Jak prawidłowo zaksięgować zapłatę z tego tytułu, jeżeli klient po nakazie zapłaty zapłacił nam w zł zgodnie z nakazem?
Czy powstaną różnice kursowe i czy będą podatkowe?
Czy możemy przeliczyć fakturę na zł z nakazu zapłaty – brak jest wtedy różnic kursowych?