Pytanie
Nasz pracownik podczas urlopu wypoczynkowego za granicą wykonywał na zlecenie przełożonego zadania służbowe. Urlop został zatem przerwany na jeden dzień. Pracownik przebywał na urlopie w tym samym kraju i blisko miejscowości gdzie musiał odbyć spotkanie służbowe. Planowany urlop od 16 sierpnia do 1 września; oddelegowanie 20 sierpnia.
Czy w związku z tym koszty: przejazdu autostradami, paliwa do samochodu służbowego oraz hotelu w dniu 20 sierpnia, które pracownik opłacił, mogą być przez spółkę rozliczone i będą stanowić koszt uzyskania przychodu?
Spółka zakłada, że pracownik w celu wykonania zadania służbowego poniósłby te koszty niezależnie czy wyjazd nastąpiłby z miejsca siedziby firmy czy też z miejsca, w którym obecnie przebywał będąc na urlopie, natomiast wątpliwości budzi fakt, iż oddelegowanie z miejsca urlopu do siedziby kontrahenta nie generowało kosztów.