Pytanie
Jesteśmy producentem gaśnic i jesteśmy w trakcie uruchamiania nowego typu produkcji zbiorników (głębokie tłoczenie zamiast spawania) i w związku z tym uruchamiamy produkcję na specjalnych prasach.
Czy koszty zatwierdzenia/badania zbiorników produkowanych na tych prasach w momencie uruchomienia tej produkcji mogą być doliczone go środków trwałych (koszty ponoszone są przed startem produkcji i wtedy jak środek trwały jest na inwestycjach)? Jednocześnie czy koszty zatwierdzenia wyrobu gotowego, który będzie produkowany z tych zbiorników może również być zaliczony do środków trwałych?
Chcę dodać, że zatwierdzenie zbiorników polegało na wizycie firmy weryfikującej w zakładzie, obejrzeniu urządzeń, przetestowaniu wyprodukowanych zbiorników.