Pytanie
Pracownik otrzymał polecenie wyjazdu służbowego na przeprowadzenie kontroli poza siedzibą firmy - miejscem wykonywania pracy wskazanym w umowie. Takich kontroli w roku przypada około 40. Zgodnie z harmonogramem pracuje w godzinach 08.00-16.00. W podróż wyjeżdża o godz. 08.00 i jedzie samochodem służbowym prowadzonym przez kierowcę. Od godz. 10.00 do godz. 16.00 przeprowadza kontrolę w miejscu wskazanym w poleceniu. O godz. 16.00 wraca z kierowcą i godz. 18.00 jest na miejscu w siedzibie firmy. Kierowcy samochodów służbowych wyjeżdżają z siedziby firmy i wracają do siedziby.
Czy godziny od 16.00 do 18.00 należy zaliczyć jako czas pracy - nadgodziny pracownikowi prowadzącemu kontrolę?
Czy jeżeli Pracownik prowadzący kontrolę po powrocie o godz. 18.00 zostawia dokumentację kontroli w siedzibie firmy należy zaliczyć godziny do pozostawienia dokumentacji jako czas pracy?
Czy pozostawianie dokumentacji ma tutaj znaczenie?