Pytanie
Nauczyciel został skierowany przez dolnośląski ośrodek doskonalenia nauczycieli na różnego rodzaju seminaria, warsztaty, szkolenia, z których większość odbywa się poza miejscem zatrudnienia. DODN jest jednostką sektora finansów publicznych, dla której organem prowadzącym jest samorząd województwa dolnośląskiego, która świadczy usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli - (funkcjonuje na podstawie rozporządzenia o placówkach doskonalenia nauczycieli i własnego statutu) W takiej sytuacji nauczyciel konsultant odbywa podróż służbową, jest delegowany przez pracodawcę. Czas delegacji składa się z czasu delegacji, czasu samego szkolenia, czasu powrotu do miejsca zamieszkania.
Który okres wlicza się do czasu pracy?
Delegacje odbywają się poza określonym zarządzeniem dyrektora harmonogramem czasu pracy, a więc są to godziny wypracowane w czasie ponadwymiarowym.?
W jaki sposób je rozliczyć?