Pytanie
Nasza spółka jest podatnikiem VAT. Otrzymuje rachunki z Niemiec z tytułu ubezpieczeń:
1) majątku spółki, inwestycji, bieżącej działalności,
2) odpowiedzialności cywilnej,
3) ubezpieczenia menadżerów, pracowników oddelegowanych.
Rachunki są wystawiane bezpośrednio przez ubezpieczyciela lub spółka matka obciąża nas kosztami zawartych ubezpieczeń (refaktury). W obu przypadkach występuje import usług.
Czy należy rozdzielać sytuację, gdy rachunki są wystawiane przez firmę matkę z Niemiec (tzw. refaktury dotyczące ubezpieczeń, import usług ze stawką 23% jako usługa administracyjna), oraz gdy rachunki pochodzą bezpośrednio z firmy ubezpieczającej (import usług ze stawką ZW)?
Czy nie ma znaczenia kto wystawia rachunki, lecz jakiego rodzaju usługi rachunek dotyczy? Czy w związku z refakturą należy analizować usługę pierwotną, tj. tą, która podlega refakturowaniu na nas?