Pytanie
Zakupiliśmy towar od kontrahenta z Unii a otrzymaną fakturę (invoice provisional) przeliczyliśmy wg kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia tej faktury, tj. 23 października. Następnie, z uwagi na zmianę ceny (zmiana notowań surowca) otrzymaliśmy od kontrahenta fakturę korygującą (invoice credit, z informacją, że kasuje fakturę pierwotną), zerującą wartości z faktury pierwotnej oraz finalną fakturę (invoice final, z informacją, że zastępuje fakturę pierwotną i że jest odwróceniem invoice credit) z dnia 31 października na prawidłową cenę i wartość. Do faktury korującej zastosowaliśmy kurs z faktury pierwotnej, tj. z 23 października.
Czy prawidłowym jest zastosowanie do przeliczenia wartości z faktury finalnej kursu z dnia 30 października, pomimo iż faktura ta dokumentuje tą samą transakcję?
A może fakturę finalną powinniśmy potraktować jak korektę dodatnią i przeliczyć według kursu z dnia 23 października?