Pytanie
Przedsiębiorca zatrudnia pracowników młodocianych. Jeden z uczniów przyniósł zwolnienie lekarskie, do którego dla potrzeb ZUS przedsiębiorca wypełnił druk ZUS Z-3.
Jaką wartość należy wpisać w pozycji 12.6, w sytuacji gdy uczeń z przyczyn nieobecności nieusprawiedliwionej otrzymał wynagrodzenie w niższej kwocie?
Jak wartość powinna być wpisana - czy zgodnie z zapisem w ZUS Z-3 - stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę brutto, czy zgodnie z wytycznymi nr 4 Prezesa ZUS dnia 15 grudnia 1995 r. pkt 151, które mówią że do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie osiągnięte w danym miesiącu bez uzupełnienia jego wysokości za dni nieobecności nieusprawiedliwionej w pracy?