Pytanie
Spółka dokonuje sprzedaży usług poza terytorium kraju, które opodatkowane są przez usługobiorcę. W bieżącym miesiącu kwota całości sprzedaży poza terytorium kraju obejmuje również korekty sprzedaży in minus dotyczące sprzedaży poza terytorium Unii. Doszło do sytuacji, gdy całość sprzedaży w poz. 21 (wraz z fakturami korygującymi) jest mniejsza od sprzedaży na terytorium Unii poz. 22 (gdzie nie uwzględnione są faktury korygujące, które dotyczą sprzedaży poza Unię).
Jak prawidłowo w tej sytuacji wypełnić deklarację VAT-7, która nie pozwala na wpisanie większej kwoty w poz. 22 od kwoty w poz. 21?