Pytanie
Podatnik posiada w 2013 r. dwa samochody podlegające opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Kwoty podatku to 1000 zł. i 1200 zł. Dnia 2 stycznia 2013 r. został sprzedany pojazd na który stawka wynosiła 1200 zł. Podatnik dnia 8 lutego 2013 r. składa deklarację w której wykazuje podatek 1000 i 120 zł (za 1 m-c), w polu 80 wpisuje 1120 zł, a poszczególne raty wykazuje po 560 zł.
Czy jest to prawidłowe ustalenie wysokości rat?
System, na którym pracujemy ratę za samochód, który został sprzedany w styczniu w całości wlicza do raty pierwszej i w związku z tym są następujące raty: 620 zł i 500 zł.
Który sposób obliczania rat jest prawidłowy?
Czy jeżeli sprzedaż auta nastąpiła przed zapłatą pierwszej raty, wpływa to na sposób liczenia rat?
Czy w gminach stosuje się praktyki, że jeżeli zbycie samochodu nastąpiło w pierwszym półroczu to całość kwoty podatku za sprzedany pojazd wlicza się do pierwszej raty?