Pytanie
Pracownik przedłożył pracodawcy zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Pierwsze zwolnienie było przedłożone na czas od 27 maja do 31 maja (poniedziałek - piątek), następne trwało od 10 czerwca – poniedziałek do 14 czerwca – niedziela, kolejne od 15 czerwca – poniedziałek do 21 czerwca – piątek, następne trwało od 24 czerwca – poniedziałek do 05 lipca – piątek, kolejne od 08 lipca – poniedziałek do 19 lipca –piątek i kolejne od 22 lipca – poniedziałek do 04 sierpnia – niedziela. Z tego tytułu został pracownikowi naliczony zasiłek opiekuńczy. Nastąpiły przerwy w zwolnieniu ze względu na soboty i niedziele, będące u pracodawcy dniami wolnymi od pracy.
Czy za te dni pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia?