Pytanie
Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przedsiębiorcy?
Przedsiębiorca prowadzi działalność od 1 sierpnia 2013 r., jest zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od listopada 2011 do 31 grudnia 2013 r., przedsiębiorca ubezpieczony jest z tytułu umowy o pracę. Od 1 stycznia 2014 r. przedsiębiorca w terminie został zgłoszony do ubezpieczeń w tym do ubezpieczenia chorobowego. Od 3 stycznia 2013 r. jest niezdolny do pracy. W ZUS DRA za styczeń 2014 r. przedsiębiorca deklaruje maksymalną podstawę wymiaru na ubezpieczenie chorobowe, obniżoną proporcjonalnie za okres od 1 do 2 stycznia.
Czy jeśli po raz pierwszy będzie niezdolny do pracy w drugim miesiącu ubezpieczenia, czyli w lutym podstawa będzie inna?