Pytanie
Pracownikowi przyznano dodatek specjalny w wysokości 200 zł w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. za udział w pracach zespołu ds. analiz. Dodatkowo w grudniu 2011 r. przyznano pracownikowi jednorazowy dodatek specjalny w wysokości 400 zł za udział w inwentaryzacji.
W 2012 r. przyznano pracownikowi dodatek specjalny za okres od stycznia do grudnia za udział w pracach zespołu ds. analiz w wysokości 200 zł.
W czerwcu 2012 r. pracownik zachorował. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przyjęto wynagrodzenie za okres od czerwca 2011 r. do maja 2012 r.
Dodatek specjalny – zgodnie z regulaminem – potrącany jest proporcjonalnie za okres nieobecności w pracy.
Czy do podstawy chorobowego należy przyjąć – obok dodatku specjalnego za udział w pracach zespołu ds. analiz w wysokości 200 zł także jednorazowy dodatek specjalny wypłacony w grudniu 2011 r.?