Pytanie
W kwietniu został wprowadzony regulamin premiowania z mocą obowiązywania od stycznia. W maju regulamin został zastąpiony nowym brzmieniem regulaminu dotyczącej tej samej premii również z mocą obowiązywania od stycznia. W kwietniu zostały wypłacone wyrównania premii według regulaminu obowiązującego do kwietnia, natomiast według formy regulaminu, który obowiązuje od maja - niektórzy pracownicy nie otrzymują premii, ze względu na otrzymywanie innego dodatku do pensji (w kwietniu regulamin nie przewidywał takiej sytuacji, w związku z czym pracownicy Ci otrzymali zarówno premię według nowego regulaminu jak i dodatek do pensji). Od czerwca wszyscy pracownicy otrzymują premię, ponieważ żaden z pracowników nie spełnia kryteriów uprawniających do pobierania dodatku do pensji.
Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?