Pytanie
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą - usługi budowlane. Realizował usługi budowlane w Austrii przez okres 10 dni. Przedsiębiorca potraktował wyjazd pracowników do Austrii jako delegację służbową. Kontrahent uzależnił realizację usługi w Austrii od posiadania druków A1 dla przedsiębiorcy i pracowników. Pracownicy zarabiają miesięcznie mniej niż wynosi podstawa wymiaru do ubezpieczenia w ZUS przy oddelegowaniu. ZUS wezwał przedsiębiorcę do dopłaty składek na ubezpieczenia za okres na jaki wydano druki A1 od wyższej podstawy. Na czas wyjazdu trwającego 10 dni nie było zmiany umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy jak i wynagrodzeń.
Czy jest możliwe, iż podstawa do opodatkowania od stałego wynagrodzenia na liście płac będzie inna niż podstawa przy sporządzeniu za ten okres deklaracji ZUS oraz potrącenie różnicy składek należnych od wyższej podstawy przypadających na pracownika z jego wynagrodzenia?
Czy ZUS może narzucić, dla celów rozliczeń z pracownikiem, zmianę kwalifikacji wyjazdu z delegacji służbowej na oddelegowanie poprzez fakt, iż wymagane są druki A1?