Pytanie
Pracownik dostarczył pracodawcy zwolnienie lekarskie od 2 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r. - opieka nad dzieckiem w wieku 7 lat.
Zasiłek opiekuńczy nie został wypłacony, ponieważ pracownik złożył oświadczenie, że jest domownik mogący opiekować się dzieckiem w danym okresie. Była to nieobecność usprawiedliwiona niepłatna.
W lutym 2013 r. pracownik dostarczył następne zwolnienie na dziecko (od 10 lutego do 28 lutego). Tym razem w druku ZUS Z-15 oświadczył, że nie ma osoby, która mogłaby się dzieckiem opiekować).
Czy te dwa okresy (styczeń i luty) należy zsumować?
Czy też do 60 dni, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy trzeba zaliczyć tylko 19 dni lutego?