Pytanie
Na hali produkcyjnej dokonano pomiarów czynników szkodliwych, w wyniku tych pomiarów dla części wydzielonych stref został przekroczony dopuszczalny poziom hałasu. Przekroczenia te powodują zakaz pracy w godzinach nadliczbowych.
1. Czy pracodawca może dla pracownika stosować pracę mieszaną tzn. w jednym dniu wykonuję pracę w strefie zagrożonej hałasem bez nadgodzin, a w kolejnym dniu wykonuje prace w strefie niezagrożonej hałasem i w tym dniu pracuje również w godzinach nadliczbowych? Pracownik w tym okresie nie będzie miał zmiany stanowiska będzie natomiast pracował w różnych strefach.
2. Czy takie działanie jest dopuszczalne?
3. Jeżeli zastosowanie takiego modelu pracy jest zgodne z prawem to czy pracownika (mając na uwadze że pracuje zarówno w strefach z przekroczeniami hałas jak i strefach niezagrożonych) nadal będą mogły obowiązywać dopuszczalne normy czasu pracy w godzinach nadliczbowych 8 godzin na tydzień 416 na rok?
4. Jeżeli wdrożenie takiego rozwiązania jest możliwe, to wiedząc że nie jest ono uregulowane przepisami prawa pracy, jakie jest ryzyko zakwestionowania jego przez PIP?