Pytanie
Stowarzyszenie we współpracy z naszym teatrem wyprodukowało spektakl. W zawartym porozumieniu strony określiły warunki koprodukcji spektaklu, większą część kosztów poniosło stowarzyszenie. Stowarzyszenie zamierza gościnnie wystawiać to przedstawienie w innych teatrach w Polsce. Za wystawiony spektakl stowarzyszenie będzie otrzymywać umowną kwotę ryczałtową od teatru, w którym będzie gościnnie grany spektakl. Następnie stowarzyszenie będzie dzielić się uzyskaną kwotą z naszym teatrem, gdyż zgodnie z porozumieniem stowarzyszenie zobowiązało się do przekazywania naszemu teatrowi 15% uzyskanego wynagrodzenia za gościnne występy.
Z jaką stawką VAT nasz teatr ma wystawić fakturę na stowarzyszenie?
Czy należy zastosować zwolnienie, tak jak przy gościnnych występach naszego teatru w innych instytucjach, gdyż nie sprzedajemy biletów, a zajmuje się tym goszcząca instytucja?
Jako podstawę zwolnienia wpisujemy art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT.
Czy w treści faktury można podać: "Prezentacja spektaklu pt.: ...", tak jak w sytuacji, gdy nasz teatr gościnnie występuje w innym teatrze w terenie?
Czy faktura powinna zawierać inne dane?