Pytanie
Po kontroli PIP pracodawca otrzymał zalecenie sprostowania świadectwa pracy, ze względu na podanie błędnej ulicy pracodawcy.
Jak prawidłowo sprostować świadectwo pracy?
Jaką należy wpisać datę wystawienia?
Czy w nagłówku należy zaznaczyć, iż jest to sprostowanie?
Czy jest potrzebne pismo przewodnie?
Czy poprzednie świadectwo należy usunąć z akt osobowych pracownika?