Pytanie
Pracownica w okresie od 6 lipca 2013 r. do 7 sierpnia 2013 r. wykorzystała zwolnienie lekarskie (ciąża) i otrzymała wynagrodzenie za czas choroby ze środków zakładu pracy. Przedstawiła zwolnienie lekarskie do dnia 6 września 2013 r. Zakład pracy przekazał do ZUS w dniu 26 sierpnia 2013 r. zwolnienie wraz z dokumentacją, do wyliczenia zasiłku za okres choroby. W dniu 3 września 2013 r. pracownica przedstawiła w zakładzie pracy zaświadczenie, z którego wynika, że w dniu 28 sierpniu 2013 r. urodziła dziecko.
Jak należy sporządzić dokumenty rozliczeniowe za miesiąc sierpień 2013 r.?
Jakie dokumenty należy wysłać do ZUS w sprawie zasiłku macierzyńskiego?
Jakie dokumenty oprócz zaświadczenia o urodzeniu dziecka należy zgromadzić w zakładzie pracy?