Pytanie
Firma otrzymała zaliczkę na poczet eksportu, który będzie obejmował klika wysyłek produktów. Wystawiono fakturę zaliczkową z 0% VAT. Adresy niektórych dostaw w momencie podpisania umowy i otrzymania zaliczki nie są jeszcze znane i klient poda je w terminie późniejszym.
Czy w przypadku wysyłki do innego miejsca w Polsce powinniśmy skorygować fakturę zaliczkową i naliczyć VAT wg stawki krajowej od części zaliczki objętej wysyłką?
Czy wystawioną korektę do faktury zaliczkowej możemy rozliczyć w deklaracji VAT-7 na bieżąco, tj. w miesiącu jej wystawienia?
Nadmieniam, że przyczyną korekty nie będzie błąd, lecz okoliczność zaistniała po dacie otrzymania zaliczki, której nie mogliśmy przewidzieć, gdyż w przypadku tego kontrahenta wysyłki odbywają się do różnych krajów, także z UE.