Pytanie
Jak prawidłowo przeliczyć dochód nieopodatkowany w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne?
Matka, rozwiedziona, złożyła wniosek o świadczenie rodzinne wraz z dodatkami, posiada dochody opodatkowane, oprócz tego nieopodatkowane - alimenty na rzecz dzieci oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 1.34 ha przeliczeniowych. Gospodarstwo rolne jest współwłasnością z byłym mężem (nie było podziału majątku). Z ewidencji gruntów w UG na zaświadczeniu, jako podatnik figuruje wnioskodawczyni i ona opłaca podatek gruntowy. Oświadczyła, że gospodarstwa rolnego nie użytkuje, gdyż były mąż wydzierżawił to gospodarstwo i on czerpie korzyści z jego dzierżawy. Natomiast udostępniła akt notarialny z którego wynika, że jest współwłaścicielką do 1/2 gospodarstwa (zapis w odpowiednim dziale KW).
Jak w tym przypadku policzyć dochód z gospodarstwa? Czy wyliczyć dochód z połowy gruntów, czy wyliczyć dochód z całości i uwzględnić połowę dochodu?
Dochód z gospodarstwa ma znaczący wpływ na kryterium dochodowe, może być przekroczenie dochodu. Obecnie Komornik Sądowy zrobił zajęcie gospodarstwa i domu mieszkalnego, w którym mieszka wnioskodawczyni i jej były mąż. Komornik przystąpi do licytacji majątku (nie wiadomo kiedy), wnioskodawczyni otrzyma zaległości alimentacyjne i pozostałą kwotę po spłaceniu przez komornika długów ciążących na gospodarstwie rolnym.
Czy to będzie dochód uzyskany?