Pytanie
Decyzja na podatek od nieruchomości za rok 2008 wydana została na jednego ze współmałżonków (po złożeniu przez niego informacji podatkowej). Decyzja ta stała się decyzją ostateczną. W bieżącym roku żona poinformowała organ podatkowy, że w nieruchomości będącej przedmiotem decyzji mąż od roku 2008 prowadzi działalność gospodarczą. W trakcie czynności sprawdzających okazało się, że nieruchomość w roku 2008 była i w dalszym ciągu jest współwłasnością rozwiedzionych już współmałżonków.
Jak prawidłowo powinno być przeprowadzone postępowanie podatkowe zmierzające do wydania prawidłowej decyzji w podatku od nieruchomości za rok 2008?
Czy ewentualne wznowienie postępowania i dalsze procedury powinny być kierowane już do obu współmałżonków?