Pytanie
W jaki sposób ustalić wysokość diety w czasie podróży służbowej krajowej w dniu 19 marca 2013 r. jeżeli czas podróży wynosił 6 godzin?
Osoba korzystała z wyżywienia jednak nie miała możliwości skorzystania z kolacji, gdyż szkolenie odbywało się do godziny 15:00.
Czy na podstawie oświadczenia pracownika o korzystaniu z wyżywienia można przyjąć, iż nie przysługuje mu połowa wysokości diety tj. 15 zł?
Czy takiej osobie należy się za skorzystanie ze śniadania i obiadu kwota 3,75 zł. (ponieważ 30 zł na pełną dietę obniżamy o 75% -śniadanie i obiad)?
Pracownik nigdy nie będzie miał okazji do skorzystania z kolacji, z uwagi na czas podróży.