Pytanie
W firmie do 31 sierpnia 2011 r. obowiązywał układ zbiorowy pracy, który zawierał korzystne rozwiązania w zakresie np. wypłaty nagród jubileuszowych, wysokości odpraw w związku z odejściem na emeryturę/rentę. Po okresie wypowiedzenia układu, z dniem 1 września 2011 r. obowiązuje regulamin wynagradzania, którego zapisy w tym zakresie są mniej korzystne dla pracowników - zgodne z przepisami k.p. Pracownik 31 sierpnia 2011 r. rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron. Złożył dokumenty do ZUS, celem przyznania mu świadczenia emerytalnego. ZUS dopatrzył się nieprawidłowości i sprawa trafiła do sądu i toczy się do dnia dzisiejszego. Pracownik zaczął chorować i po dłuższym czasie choroby złożył do ZUS dokumenty o rentę.
W związku z powyższym proszę o informację:
1) Jeżeli wyrok sądu będzie korzystny i ZUS przyzna pracownikowi emeryturę o dnia 1 września 2011 r., to czy z naszej firmy będą pracownikowi przysługiwały z tego tytułu świadczenia (np. odprawa)? Jeżeli tak, to według zasad wynikających z układu, czy zapisów regulaminu wynagradzania?
2) A jak będzie wyglądała sytuacja, gdy ZUS przyzna emeryturę bądź rentę np. od dnia 1 października 2012 r.?