Pytanie
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto ok. 2560 zł, spłaca pożyczkę z ZFŚS w wysokości 214 zł miesięcznie, spłaca pożyczkę z KKZP w wysokości 220 zł miesięcznie 50 zł wkłady co daje razem – 270 zł. Zakład pracy otrzymał od komornika zajęcie wynagrodzenia na kwotę ok. 15000 zł.
Jak powinno wyglądać potrącenie tych należności z wynagrodzenia? Czy zakład pracy stosując przepisy k.p. potrąca 50% wynagrodzenia na poczet zobowiązań komorniczych, pożyczki natomiast pracownik spłaca sam na wskazane konto bankowe? Czy pracodawca potrąca pożyczki z ZFŚS KKZP i dodatkowo wysyła do komornika różnicę zachowując przy tym dla pracownika wynagrodzenie minimalne?