Pytanie
W jakiej wysokości należy potrącić zajęcie komornicze niealimentacyjne z zasiłku chorobowego?
Jak wyglądałoby przykładowe wyliczenie krok po kroku?
Czy w celu naliczenia potrącenia należy uwzględnić podatek?
Jeśli tak to czy należy zastosować ulgę podatkową i w jakiej wielkości?
Pytanie dotyczy zleceniobiorcy, nie zaś pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.
Pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób, jest więc zobowiązany do wypłaty zasiłków.
W związku z tym osoba zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia od 18 grudnia 2012 r. i od pierwszego dnia przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
Chorowała w okresie od 1 do 22 maja 2013 r. i z powodu choroby ma naliczony zasiłek chorobowy w kwocie 352,55 zł brutto. Pracodawca otrzymał od komornika pismo o zajęciu wierzytelności w kwocie 2200 zł.