Pytanie
Podatnik sprzedał w marcu 2011 r. towary spółce, która od czerwca 2011 r. jest w upadłości. W trakcie postępowania upadłościowego podatnik zgłosił do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - zatajenie majątku spółki. Umorzono śledztwo w sprawie udaremnienia zaspokojenia wierzyciela poprzez usunięcie lub ukrycie składników majątku przez likwidatora spółki. Prokuratura stwierdziła również, że spółka jest niewypłacalna. Czy podatnik osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe od 2012 r. może zaliczyć wierzytelność jako nieściągalną do kosztów uzyskania przychodu w 2013 r. na podstawie dokumentów z prokuratury? Jak prawidłowo podatnik powinien postąpić, jeżeli w 2011 r. w momencie kiedy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe nie dokonał odpisu i nie zaliczył do kosztów podatkowych? Czy obecnie powinien zaliczyć do kosztów wierzytelności nieściągalne, czy poczekać aż postępowanie upadłościowe zostanie ukończone?
Jak prawidłowo dokonać odpisu wierzytelności nieściągalnych?