Pytanie
W związku z planowanymi zmianami w przepisach dot. sprzedaży gazu zastanawiamy się nad zastąpieniem faktur VAT fakturami proforma dla wystawianych teraz faktur w systemie prognozowanym z 10 miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku wystawienia faktury proforma i dokonania zapłaty przez odbiorcę gazu za paliwo gazowe będzie istniał obowiązek wystawienia faktury VAT? Czy płatności dokonane na podstawie faktur proforma nie powinny rodzić obowiązku wystawienia faktury VAT?
Planujemy wystawianie faktur proforma w systemie prognozowanym (z wyprzedzeniem 10 miesięcy), a dopiero po tym okresie planujemy wystawiać jedną fakturę VAT rozliczeniową, faktura ta będzie wykazywać całość sprzedaży w okresie rozliczeniowym (12 miesięcy).
Czy takie postępowanie będzie prawidłowe pod kątem obowiązków w VAT?