Pytanie
Jak powinny być opodatkowane grunty i budynki zakupione przez osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą i posiadającą gospodarstwo rolne?
Zgodnie z zapisem w akcie notarialnym oraz wypisem z rejestru gruntów jest to teren zabudowany na roli BRII. Powyższa nieruchomość jest zabudowana jednokondygnacyjnym, murowanym magazynem nawozowym krytym papą o powierzchni użytkowej 1090,26 m2 oraz budowlami w postaci utwardzenia placu. Właściciel zaznaczył w akcie, że ww. nieruchomość kupuje na cele związane z działalnością gospodarczą. Jednocześnie zwrócił się o opodatkowanie powyższej nieruchomości podatkiem rolnym, ponieważ na danym terenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a całość działki jest wykorzystywana do celów rolniczych. Na powierzchni 0,20 ha plac został zdemontowany a grunt obsadził wierzbą energetyczną.