Pytanie
Małżeństwo wynajmuje firmie mieszkanie prywatne na siedzibę biura. Robi to poza działalnością gospodarczą. Mąż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Żona nie prowadzi działalności.
Jaki dokument powinni dla Spółki wystawiać małżonkowie? Rachunek bez VAT, czy fakturę z 23% VAT?
Czy jeśli fakturę VAT wystawią wspólnie, mąż jako czynny podatnik VAT wykaże taką sprzedaż w całości w swojej deklaracjach VAT?
Czy żona musi się zarejestrować na potrzeby VAT? Jak wykazać sprzedaż w jej deklaracji?
Czy jeśli umowa najmu jest na obu małżonków, to czy fakturę na 100% wartości umowy może wystawić tylko mąż, który jest zarejestrowanym podatnikiem VAT?
Czy może rozliczyć ją w swojej deklaracji VAT?
Czy może mąż powinien wystawić fakturę na 50% wartości najmu, a żona rachunek (bez VAT) na 50%, gdyż ma prawo skorzystać ze zwolnienia do wysokości limitu i nie rejestrować się jako podatnik VAT?
Jak będzie wyglądała sytuacja w przypadku nabycia na fakturę przez oboje małżonków domu jednorodzinnego, który będzie wynajmowany podmiotowi gospodarczemu na cele niemieszkaniowe, jeśli tylko jeden z małżonków jest podatnikiem VAT?