Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca pełną księgowość zamierza od 1 lipca wnieść całe przedsiębiorstwo do funkcjonującej spółki jawnej. W skład jej majątku wchodzą również nieruchomości. Po wniesieniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej nastąpi likwidacja jej działalności gospodarczej.
Pytania dotyczą przedsiębiorstwa osoby fizycznej:
Jakie czynności powinny być wykonane w przedsiębiorstwie osoby fizycznej (inwentaryzacja, sporządzenie bilansu, itd.) i w jakim czasie?
W korespondencji z jakimi kontami księgowymi należy wyksięgować składniki aktywów i pasywów?
Czy dochód, który powstanie w związku z wniesieniem aportem całego przedsiębiorstwa będzie wykazany w rachunku zysków i strat z działalności pozaoperacyjnej?
Jak powinna być zaksięgowana różnica pomiędzy wartością wynikającą z bilansu a wartością aportu?