Pytanie
Podpisaliśmy z energetyką umowę o przyłącze energetyczne w związku ze zwiększeniem mocy przesyłu. W związku z tym musieliśmy wykonać roboty elektryczne dla zasilenia obiektu wykorzystywanego do produkcji naszych wyrobów. W budynku magazynowym przerobionym na budynek produkcyjny dokonano przystosowania sieci energetycznej do potrzeb maszyn wykorzystywanych na potrzeby produkcyjne, m.in.:
- konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg,
- drabinki kablowe- proste, narożne,
- listwy elektroinstalacyjne z PCV (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przewody kabelkowe, puszki z tworzywa sztucznego,
- gniazda instalacyjne,
- wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi w pomieszczeniach na wyłącznik,
- przełącznik świecznikowy,
- oprawy świetlówkowe,
- aparaty elektryczne - moduł awaryjny,
- aparaty elektryczne - wyłącznik bezpieczeństwa,
- montaż skrzynek.
Prace te były wykonane na dwóch halach na kwotę: 10.269 i 6586 zł.
Oprócz ww. w związku z przyłączem do sieci energetycznym dokonano:
- ręcznego kopania rowów dla kabli i ich układanie o masie do 3.0 kg/m, mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III,
- montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 200 kg - 13.500 zł,
- przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych, układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, montaż wyłączników przeciw-pożarowych przez zabetonowanie do podłoża.
Te prace wyniosły w sumie 35.000 zł.
Czy ww. prace należy zaklasyfikować do środków trwałych?
Jeśli tak, to do jakiej grupy i jaką stawkę amortyzacji zastosować?
Czy zakup i montaż rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i naprawczych o masie do 200 kg należy osobno zaklasyfikować do osobnego środka trwałego?
Jeśli tak, o do jakiej grupy i jaką stawką amortyzować?
Czy wykonanie zasilenia energetycznego pod przyłącze energetyczne można zaklasyfikować do KŚT 211 i po otrzymaniu faktury potwierdzającej wykonanie tych robót przyjąć jako środek trwały, mimo iż przyłącza energetycznego jeszcze nie ma?